MISIONE  Sp. z o.o.

NIP: 527-290-07-14

tel. 41 372 02 67

kom. 451 624 065

Numer konta: 33102043170000510204800068

email.biuro@hotelenergetyk.pl